1. Lidmaatschapskaarten
    De lidmaatschapskaarten zijn inmiddels allemaal gemaakt en kunnen worden uitgereikt. De bestuursleden zullen voor de uitreiking zorgen. Bij het invullen van de kaarten was het duidelijk dat mogelijk de gegevens uit de ledenlijst hier en daar niet volledig zijn. Dit betreft met name de brevet gegevens. Hierbij is het soms niet helemaal duidelijk wie welke vliegvaardigheid heeft. Dit staat wel op de ledenlijst die in het clubhuis op het prikbord is opgehangen en ook eens per jaar wordt toegezonden. Hierbij het verzoek om de kaart hierop te controleren en bij afwijkingen even aan Nico te willen mededelen via  info@acf-appingedam.nl .